Information för ansökan

Solvylandskap_aventyrarna_1600px_webAnsökan har varit öppen under hela januari och är nu stängd.
Inga efterregistreringar kan göras.
Om det är fler ansökningar än platser kommer vi att fördela platserna utifrån en fördelning ålder och så att det blir en så jämn spridning av både kön och geografisk boendeort.
Detta är så som Scouterna hanterar ansökningar generellt för nationella arrangemang.

Ni kommer att bli kontaktade oavsett om man blivit antagen eller inte.

HÄR ansöker du om deltagande till Blå Hajken Äventyrarna.
Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta din kår som kan hjälpa dig med detta!
När du ansökt kan det stå ”obekräftad” eller Bekräftad, i båda fallen är din ansökan synlig för oss.
Om ni definitivt blivit antagna meddelas senast under mars månad.

 

 <-TILLBAKA TILL ÄVENTYRARNAS HUVUDSIDAN