Information för ansökan

När öppnar ansökan?

Ansökan öppnar 2 januari 2022 och kommer att ha öppet till 31 januari 2022.
När ansökan stängs, kan INGA efterregistreringar göras.

Vad menar ni med ansökan?

Till Blå Hajken ANSÖKER man om deltagande, det är alltså ingen anmälan.
Detta är ett förfarande som skiljer sig markant från de flesta kår- och distriktsarrangemang, där man oftast anmäler sig och det är först till kvarn, om det finns ett deltagarantalstak.

Vilka kommer med?

Om det är fler ansökningar (2021 hade vi 240 ansökningar) än till de 32 platser som finns sker följande:
Vi fördelar platserna utifrån en fördelning ålder (äldst går först)
Geografisk spridning och kön, en så jämn spridning av både kön och geografisk boendeort sker.

Det är med andra ord minimal och även en målsättning att alla deltagare kommer från olika kårer.
Utgå från att om du blir antagen, inte kommer att känna någon annan deltagare.

Detta är så som Scouterna hanterar ansökningar generellt för nationella arrangemang.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om deltagande till Blå Hajken Äventyrarna via Scoutnet.

Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta din kår som kan hjälpa dig med detta!
När du ansökt kan det stå ”obekräftad” eller Bekräftad, i båda fallen är din ansökan synlig för oss.

Hur vet jag om jag kom med?

Ni kommer att bli kontaktade oavsett om man blivit antagen eller inte.
Om ni definitivt blivit antagna meddelas senast under mars månad.

Vad händer när jag blivit antagen?

Du kommer att bli kallad till minst två digitala förträffar (som är obligatoriska att delta på).
Dessa digitala förträffar kompletteras med skriftlig information.