Blå Hajken och COVID-19

2 maj, 2020 av maxsahlstrom

I dagsläget förbereder vi i ledarteamen för Blå Hajken att sommarens arrangemang ska gå av stapeln som planerat. Läget kan komma att förändras snabbt och vi följer löpande händelseutvecklingen och myndigheternas råd.

Under rådande omständigheter är det mycket som kan kännas oklart och många frågor kan dyka upp. Förhoppningen här är att ge svar på några av dessa frågor.

Innan hajken är det viktigt att du känner dig helt frisk och inte uppvisar några symtom på Covid-19 de sista 72 timmarna innan du kommer till arrangemanget. Har du några symtom, även om de är lindriga, så behöver ledarna få reda på det omgående.

Vad händer om du känner dig sjuk strax innan Hajken?
Jo, då meddelar du ledarna, följer därefter myndigheternas råd om att stanna hemma och kan därför inte delta påBlåHajken.
Du får deltagaravgiften tillbaka vid uppvisande av läkarintyg eftersom deltagaravgiften då täcks av Scouternas försäkring. Du kommer även få en garanterad plats på nästa års Hajk. Arrangemangsledarna och Scouternas Arrangemangsgrupp har alltid rätt att neka deltagare med symtom.

Se till att boka avbokningsbara resor till och från BlåHajken, alternativt att kostnaden täcks av din hemförsäkring.

Väl på Hajken kommer vi även vidta säkerhetsåtgärder i linje med myndigheternas råd.

 

Har du fler frågor eller funderingar kring BlåHajken och Covid-19, tveka inte att kontakta ansvarig ledare:

Blå Hajken Jägarna
Emma Haglund –emma.haglund@scouterna.se

Blå Hajken Forsfararna
Freddy Laurell – freddy.laurell@scouterna.se

Blå Hajken Vikväringarna
Michael ”Braxen” Carlén, Hälsa och säkerhet – michael.carlen@scouterna.se

Här hittar du aktuell information om Covid-19:

www.krisinformation.se

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/