Information för ansökan Blå Hajken Vikväringarna.

När öppnar ansökan för Vikväringarna 2023?

Ansökan öppnas runt årsskiftet 2022/23 och hålls öppet ca 1 månad.
När ansökan stängs, kan INGA efterregistreringar göras.

Vad menar ni med ansökan?

Till Blå Hajken Vikväringarna ANSÖKER man om deltagande, det är alltså ingen anmälan.
Detta är ett förfarande som skiljer sig markant från de flesta kår- och distriktsarrangemang, där man oftast anmäler sig och det är först till kvarn, om det finns ett deltagarantalstak.

Vilka kommer med?

Vi som ordnar hajken tycker att det är viktigt att så många som möjligt ges tillfälle att gå hajken, men  kan i dagsläget inte ta emot fler än 32 deltagare.
Det finns flera regler som används om fler ansöker än vad det finns platser, förenklat kan de förklaras enligt följande:

  1. I första hand har äldre förtur före yngre då de yngre kan söka igen nästa år utan att vara för gamla.
  2. I andra hand kollar man på mångfald så att det blir ett härligt och blandat gäng.
  3. I tredje och sista hand blir det lottning.

Vi har många som söker och vill ha en så stor blandning av deltagare som möjligt med deltagare från olika kårer.
Utgå från att om du blir antagen blir du ensam från din kår och att du antagligen inte kommer att känna någon annan deltagare.

Detta är så som Scouterna hanterar ansökningar generellt för nationella arrangemang.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Blå Hajken Vikväringarna 2023 öppnar runt årskiftet 2022/23 och det görs via scoutnet. (länk kommer när ansökan öppnat)

Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta din kår som kan hjälpa dig med detta!
När du ansökt kan det stå ”obekräftad” eller Bekräftad, i båda fallen är din ansökan synlig för oss.

Hur vet jag om jag kom med?

Ni kommer att bli kontaktade oavsett om man blivit antagen eller inte.
Om ni definitivt blivit antagna meddelas senast under mars månad.

Vad händer när jag blivit antagen?

Du kommer att bli kallad till minst två digitala förträffar (som är obligatoriska att delta på).
Dessa digitala förträffar kompletteras med skriftlig information.