Information för ansökan Blå Hajken Vikväringarna.

När öppnar ansökan?

Ansökan öppnar 1 januari 2022 och kommer att ha öppet till 31 januari 2022.
När ansökan stängs, kan INGA efterregistreringar göras.

Vad menar ni med ansökan?

Till Blå Hajken Vikväringarna ANSÖKER man om deltagande, det är alltså ingen anmälan.
Detta är ett förfarande som skiljer sig markant från de flesta kår- och distriktsarrangemang, där man oftast anmäler sig och det är först till kvarn, om det finns ett deltagarantalstak.

Vilka kommer med?

Vi som ordnar hajken tycker att det är viktigt att så många som möjligt ges möjlighet att gå hajken, vi har ett begränsat deltagarantalet av flera praktiska orsaker. Det finns flera regler som används om fler ansöker än vad det finns platser, förenklat kan de förklaras enligt följande:

  1. I första hand har äldre förtur före yngre då de yngre kan söka igen nästa år utan att vara för gamla.
  2. I andra hand kollar man på mångfald så att det blir ett härligt och blandat gäng.
  3. I tredje och sista hand blir det lottning.

Det är med andra ord minimal och även en målsättning att alla deltagare kommer från olika kårer.
Utgå från att om du blir antagen, inte kommer att känna någon annan deltagare.

Detta är så som Scouterna hanterar ansökningar generellt för nationella arrangemang.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om deltagande till Blå Hajken Vikväringarna via Scoutnet.

Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta din kår som kan hjälpa dig med detta!
När du ansökt kan det stå ”obekräftad” eller Bekräftad, i båda fallen är din ansökan synlig för oss.

Hur vet jag om jag kom med?

Ni kommer att bli kontaktade oavsett om man blivit antagen eller inte.
Om ni definitivt blivit antagna meddelas senast under mars månad.

Vad händer när jag blivit antagen?

Du kommer att bli kallad till minst två digitala förträffar (som är obligatoriska att delta på).
Dessa digitala förträffar kompletteras med skriftlig information.