Ansökningsregler

Ansökningar till Scouternas arrangemang är bindande.

När jag ansöker till Scouternas arrangemang försäkrar jag att jag/min vårdnadshavare att jag till min kännedom är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra arrangemanget. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att ansökande av Scouternas arrangemangsgrupp inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan Scouternas arrangemangsgrupp neka deltagande.

Den som ansökt sig till ett arrangemang är skyldig att betala hela arrangemangssavgiften, med följande undantag:

  1. Den som avanmäler sig innan ansökningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas.
  2. Den som ansökt men inte blivit antagen, erlägger ingen avgift.
  3. Den som avanmäler sig efter det ansökningstiden gått ut är betalningsskyldig enligt följande system:  

180-91 dagar innan startdatum återbetalas 90% av avgiften

90-56 dagar innan startdatum återbetalas 50% av avgiften

55-0 dagar innan startdatum återbetalas 0% av avgiften

 

Observera att avanmälan ska ske skriftligen till arrangemang@scouterna.se, muntlig avanmälan gäller ej.